Alltid kvalificerad personal
med rätt utbildning och erfarenhet

Fördelarna med oss är att vi använder uteslutande utbildad personal enligt
AFS 2013:4 för ställningsmontage. För personal som utför andra arbeten än ställningsmontage
har vi utbildning som inte kräver certifiering. All personal har ID06.

Behovsanpassade bemanningslösningar
för byggsektorn

Korta beslutsvägar är utan tvekan en viktig del i Fremagruppens framgångskoncept. Vikten av flexibilitet och lyhördhet mot kund prioriterades redan från starten.

Vi tar oss till dig

Med utgångspunkt från Stockholm har företaget expanderat genom tillskapandet av nya upptagningsområden, Uppsala, Nyköping, Norrköping, Västerås, Enköping, Norrtälje, Södertälje, Nynäshamn. Allt talar för att den positiva utvecklingen håller i sig.

Personalbrist?

Har du brist om personal på grund av exempelvis sjukskrivning, föräldraledighet eller tillfälliga arbetstoppar ring fremagruppen
Företaget sysselsätter redan 30 medarbetare på årsbasis.

Tjänster byggindustri

Behöver du hjälp med personal innom något av följande?
Alla våra arbeten besiktigas givetvis innan de tas i bruk.

 • Resning och rivning byggnadsställningar

  Vi ser till att era ställningar snabbt, effektivt och säkert kommer på plats eller tas ned.

 • Byggstädning

  En städad arbetsplats blir en säkrare arbetsplats.

 • Avfallshantering

  Riktig avfallshantering minskar utsläppet av farliga ämnen i miljön samt möjliggör att större del av avfallet kan återvinnas.

 • Fasadställning

  Snabb resning för renovering eller underhåll.

 • Väderskydd

  Gör säsongen längre och ger dig bättre arbetsmiljö. Arbeta inomhus året runt.

 • Industriställning

  Säkra arbetsförhållanden anpassade till arbetsplatsen.

 • Fallskydd

  Säkra ert takarbete så slipper ni onödiga olyckor.

 • Grovstäd

  Oavsett vart eller hur så kan vi alltid se till att det blir rent.

Bemanning kan hjälpa dig att lättare styra kostnaderna

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.